Билеты по педагогике (укр)

Принципи та засоби навчання іноземної мови

Принципи навчання дають відповідь на запитання „Як організувати навчальний процес?” Навчання іноземної мови здійснюється на основі дидактичних та методичних принципів.

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності

А. Ознайомлювальне читання. Цей режим читання є найбільш розповсюдженим у всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних текстів, які несуть інформацію про побут, традиції, культуру,

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов

З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у роз­будові системи освіти. З цією метою розроб­лена цілісна державна національна програма “Освіта”, головною метою якої є визначення

Суть читання та його психофізні механізми

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи

Державний освітній стандарт з іноземної мови

Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що окреслюють державні вимоги до освіченості особи на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти

Планування навчального процессу з іноземної мови

На початку курсу навчання вчитель повинен передбачати хід навчання, мати уявлення про результати, що можуть бути отримані в кінці курсу навчання. Головна мета планування – науково обгрунтована організація навчально-виховного процесу та досягнення оптимального засвоєння учнями навчального матеріалу, визначеного програмою з ІМ.

Методика навчання іноземних мов

Методика як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу, його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивчення та об’єктів дослідження. До основних компонентів навчального процесу

Аналіз уроку іноземної мови

Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості