Система вправ для навчання діалогічного мовлення

До системи вправ для навчання ДМ включаютьпя 4 групи вправ:

І група – вправи для навчання “реплікування”.

П група – вправи на засвоєння ДЄ різних видів.

III група – вправи на створення мікродіалогів

IV група     – вправи на створення діалогів різних функціональних типів.

І група вправ

Мета вправ І групи – навчити учнів швидко й адекватно реагувати на подану вчителем репліку.

До І групи входять умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні та репродуктивні вправи – на імітацію, підстановку, відповіді на запитання, повідомлення або запит певної інформації. Типові режими роботи вчителя та учнів у процесі виконання вправ цієї групи: учитель – клас\клас – учитель; учитель – учень1, учитель – учень2 і т.д. Наприклад. Тема „Дозвілля”, підтема „Театр”

Учитель: Я театрал і цікавлюсь різними театральними жанрами і різними напрямами в музиці. Я скажу вам, чим саме я цікавлюсь. Скажіть, що ви цікавитесь тими самими жанрами, що й я.

T: I’m interested in opera

and ballet.

P: I’m interested in opera and ballet too.

II група вправ. Мета 2 групи вправ – навчити учнів самостійно вживати різні види ДЄ. До 2 групи включаються умовно-комунікативні рецептивно-продуктивні вправи на обмін репліками. Основний режим роботи – „учень1 – учень2″, тобто робота учнів в парах.

Учитель: До нашої школи приїхали гості – ваші ровесники з Великобританії. Ви хочете скласти для них культурну програму. Скажіть своєму іноземному гостю, чим цікавитеся ви, а він\вона повідомить про свої уподобання.

P1: I’m interested in variety show.

P2 (a foreign guest): I’m interested in folk music.

ІП група вправ. Мета вправ III групи – навчити учнів об’єднувати засвоєні ними ДЄ у мікродіалоги. До 3 групи входять комунікативні рецептивно-продуктивні вправи нижчого рівня, які допускають використання штучно створених вербальних опор. Є три види таких опор: мікродіалог – підстановча таблиця, структурно – мовленнєва схема мікродіалогу та його функіональна схема. Опори допомагають учням долати труднощі, що виникають у процесі поєднання ДЄ.

Доцільно перед виконанням вправ цієї групи дати послухати учням мікродіалоги-зразки.

IV група вправ. Мета 4 групи вправ – навчити учнів створювати власні діалоги різних функціональних типів. Вправи 4 групи комунікативні рецептивно-продуктивні. При виконанні вправ цієї групи допускаються лише природні опори – театральні\концертні афіші, розклади руху потягів, план-схеми міст, географічні карти, слайди, малюнки тощо.

У навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити такі рівні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий – навички реплікування; перши – уміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; другий – вміння будувати мікродіалогди з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій – вміння створювати власні діалоги  різних функціональних типів на основі запропонованих КС.
What are the characteristics of a verb.
Сейчас вы читаете: Система вправ для навчання діалогічного мовлення