Система вправ для навчання монологічного мовлення

Згідно з трьома етапами формування умінь монологічного мовлення виділяють три групи вправ:

Мета вправ 1 групи – навчити учнів об?єднувати засвоєні раніше ЗМ рівня фрази у висловлювання понадфразового рівня. Це вправи на приєднання, коли продукована учнем фраза приєднується до фрази, висловленої вчителем, а також вправи на об?єднання структурно однотипних і різнотипних ЗМ.

Вони виконуються в режимах „учитель-учень”, „фонограма – учень”, „учень-клас”. Наприклад:

тема „Школа” (підтема „Класна кімната”), 5 клас. Завдання: Діти, давайте опишемо з вами наш кабінет іноземної мови, я почну а ви допомагайте мені.

T: Our English study-room is large and light.

P1: There are three windows in the study – room.

P2:  The window are large. Etc.

Мета вправ 2 групи – навчити учнів будувати висловлювання понадфразового рівня. Допускається використання різних опор. Режими роботи: „учень – клас”, „учень – група учнів”, „учень – учень”.

У вправах 2 групи мовлення учнів спрямовується та мотивується комунікативним завданням.

Для слабших учнів пропонуються різні опори, які поступово усуваються. Опори:

Підстановча таблиця, з кожної частини якої учень вибирає мовленнєві одиниці згідно з навчально-мовленнєвою ситуацією.

Наприклад: Тема „Зовнішність”, 5 клас

Завдання: опиши зовнішність одного із членів своєї родини.

I haveA

an

Older

younger

Father

Mother

Grandmother

Grandfather

Brother

sister

MyFather

Mother

Brother

sister

isTall

Short

Strong

Pretty

У цій вправі використовується повна вербальна опора. Окрім повних вербальних опор існують неповні вербальні опори.

У багатьох випадках, зокрема при оволодінні монологом-описом, доцільно використовувати змішані вербально-зображальні опори. Це може бути, наприклад, план квартири з назвами кімнат, план школи з позначенням кабінетів, схематичний план частини міста тощо.

Зображальними опорами на цьому етапі навчання монологічного мовлення можуть бути окремі малюнки, слайди тощо.

Мета вправ 3 групи навчити учнів створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних функц-смислових типів мовлення в обсязі, який передбачений програмою для певного класу. Вправи III групи складаються з комунікативного завдання вчителя та висловлювання учня.

Комунікативне завдання мотивує висловлювання учня, спонукає його до участі в мовленнєвій іншомовній діяльності та визначає межі висловлювання. При виконанні вправ III групи опори, як правило, не використовуються.

Усі вправи мають відповідати певним вимогам: бути посиль­ними за обсягом; залучати різні види пам’яті, сприймання і мислення; бути цілеспрямованими і вмотивованими; активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів.
Телеграмма идея.
Сейчас вы читаете: Система вправ для навчання монологічного мовлення