Система освіти в Україні та навчання іноземних мов

З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у роз­будові системи освіти. З цією метою розроб­лена цілісна державна національна програма “Освіта”, головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, форму­вання інтелектуального та культурного

потенціалу як найвищої цінності нації.

У програмі “Освіта” і “Національній доктрині…”визначені напрями та головні шляхи реформування освіти. До основних принципів освіти відносять:

?        пріоритетність освіти

?        демократизацію освіти

?        гуманізацію освіти

?        гуманітаризацію освіти

?        національну спрямованість освіти

?        відкритість системи освіти

?        безперервність освіти

?       

нероздільність навчання і виховання

?        багатокультурність та варіативність освіти.

Названі принципи державної освітньої політики зумовили і необхідність

реформування системи навчання Іноземних мов: переглядається структура сту­пенів навчання; оновлюється зміст навчання іноземних мов і зміст виховання засобами іноземної мови; створюються авторські програми та альтернативні підручники з іноземних мов; реалізується інтеграція у світові заклади освіти, пов’язані з навчанням іноземних мов; забезпечується безперервність навчання іноземної мови; створюються умови для варіативності форм навчання іноземної мови тощо.
Техника и культура речи учителя.
Сейчас вы читаете: Система освіти в Україні та навчання іноземних мов