Найсильніша ланка

Мета. Зацікавити учнів математикою, встановлюючи зв’зки між математикою та іншими сферами життя. Поглибити і розширити знання учнів з математики. Розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення.

Виховувати активність і самостійність в учнів.

Форма проведення. Ігрова програма.

Обладнання. Маркери, картки, призи, дипломи.

Хід гри.

Вступна частина.

Ведуча:

Вітає математика

Сьогодні в класі вас.

Тому, що незвичайний

Урок відбудеться у нас.

Зібралися сьогодні

Розумники-знавці

Хоч

досвіду немає,

Та все ж ви молодці.

Сьогодні ми зіграєм

У гру чудову всі

І найсилніша ланка

Назвемо ми її.

Фігури, числа, знаки,

Доведення, задачі-

Це давні є знайомі.

Бажаю всім удачі.

Учасникам усім

Я успіхів бажаю

І відповідей правильних

Від вас я всіх чекаю.

Закони математики

Ви правильно згадайте

І на складні питання

Відмінно відповідайте.

Щоб у змаганні чітко

Проходили моменти,

Мені допомагатимуть

Наші асистенти.

Бажаю перешкоди,

Знавці, вам подолати,

Знання свої й кмітливість

Сьогодні показати.

Ні

пуху, ні пера,

Почнеться скоро гра.

Перш, ніж розпочати нашу гру, я хочу розказати вам правила гри.

1. У грі беруть участь 10 учнів. Для того, щоб вибрати їх ми проведемо відбірковий тур, у якому я прочитаю вам запитання, а ви на картках пишете відповіді. 10 перших учнів, які дали правильну відповідь переходять у перший раунд.

2. Гра складається із 8 раундів і фіналу. Я по черзі задаю питання кожному учаснику. Вкінці раунду учасники на картках пишуть кого вони б хотіли виключити з гри.

Хто набере найбільше голосів вибувають з гри, а асистенти гри оголошують найсильнішу і найслабшу ланку даного раунду.

3. Якщо учасників, які набрали однакову кількість голосів не один, а кілька, то проводиться жеребкування.

4. Коли учасників залишиться двоє, то проводиться фінал між ними, який полягає у тому, що учасникам по черзі пропонуються задачі, які вони повинні розв’язати. Хто розв’яже більше правильно задач – переможець.

Основна частина.

Отже, гра почалася.

Відбірковий тур.

Розмістити дані числа в порядку зростання.

1/3; 0,2; 0; 1/2.

Додаткове запитання

2. Розмістити міста за кількістю їх мешканців, починаючи з найменших.

Львів, Радехів, Киів, Токіо.

I. раунд.

1. Як називаються числа, які вживаються для лічби?

2. Скільки нулів у розрядній одиниці мільярд?

3. Що більше 1/5 чи 0,5 ?

4. Скільки дорівнює 120 ?

5. Яка фігура утвориться, якщо провести 2 промені, що виходять з однієї точки? .

6. Як називаються вирази, утворені з чисел, змінних, їх степенів та добутків?

.

7. Який прилад використовують для вимірювання кутів? .

8. Як називається рівність, що містить невідомі числа, пози, букви?

9. Хто першим ввів систему координат? .

10. Як називається фігура, що скадається з усіх точок прямоі, розміщеної з одного боку від даної на прямій точки? .

11. Як у математиці називають твердження яке, треба довести? .

12. Як називаються прямі, які не перетинаються? .

13. Наука про властивості геометричних фігур .

14. Якщо у двох кутів одна сторона спільна, а інші сторони є доповняльними

Півпрямими, то кути називають… .

15. Якою за номером є ознака рівності трикутників за стороною і прилеглими до неї кутами? .

16. У якому трикутнику є кут більший за 900 ?

17. Сума суміжних кутів дорівнює…

18. Розгорнутий кут дорівнює…

19. Скільки см2 містить 1м2 ?

20. Сума одночленів називається…

II. Раунд.

1. Як називається фігура, що складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій і трьох відрізків, що їх попарно сполучають?

2. Чому дорівнює сума кутів трикутника?

3. У скільки разів прямий кут менший за розгорнутий?

4. Як називається дріб, у якого чисельник менший за знаменник?

5. Назвіть найменше натуральне число.

6. Скільки кг містить 1 тонна?

7. Назвіть найбільше натуральне число.

8. Який дріб завжди менший за 1?

9. Що називають пириметром фігури?

10. Яке число є найбільшим цілим від’ємним числом?

11. Як називають дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, або більший за нього?

12. Назвіть основні геометричні фігурина площині.

13. Як називається формула a2+2ab+b2= 2 ?

14. Число, яке задовільняє рівняння називають…

15. 12003- ?

16. 2 -?

17. Рівні – це відрізки, які мають…

18. 20031- ?

III. Раунд.

1. Чи можна при діленні в частці отримати 0?

2. Як у математиці називають очевидні речі, що не доводять?

3. Як називаються прямі, що перетинаються під прямим кутом?

4. Як називають відрізок, що сполучає вершину і середину протилежної сторони трикутника?

5. Як називають розділ геометрії, в якому вивчаються фігури на площині?

6. Чи існує число, піднісши яке до квадрату, отримаємо від’ємне число?

7. Властивість медіани рівнобедреного трикутника. (Медіана є висотою і

Бісектрисою)

8. Під яким кутом перетинаються перпендикулярні прямі?

9. Розв’яжіть рівняння 5х=5.

10. Скільки морозива можна перевезти 5-тонним вантажним автомобілем? (5

Тонн)

11. Чи ділиться число 183 на 3 ?

12. 1/2+1/2= ?

13. 33-?

14. Як називається результат віднімання двох чисел?

15. Частина прямої, що лежить між двома даними її точками називається…

16. Одиниця вимірювання кутів…

IV. Раунд.

1. Чому дорівнює добуток 555 ?

2. Назвіть корінь рівняння х+х=2.

3. Чому дорівнюють кути рівнобедреного прямокутного трикутника?

4. Які трикутники називають рівними?

5. Чому дорівнює периметр квадрата із стороною 7 ?

6. Як називається координата у?

7. Чому дорівнює сума 14+9 ?

8. Розшифруйте НСК.

9. Взаємно обернене число до 5…

10. Протилежне число до 7…

11. Назвіть степінь одночлена a7b3 .

12. Скільки катетів у прямокутному трикутнику?

13. Знайти 1% від числа 200.

14. Перша ознака рівності трикутників.

V. Раунд.

1. Скільки прямих, паралельних даній, можна провести через точку, що не лежить на даній прямій?

2. Чи паралельні дві прямі між собою, якщо вони паралельні третій?

3. Якими буквами позначають точки?

4. Якщо кут дорівнює 300, то на які кути його ділить бісектриса?

5. Як називається кут трикутника, суміжний з внутрішнім кутом?

6. Чи є сформульоване твердження аксіомою відкладання відрізків: “Hа будь-якій півпрямій від її початкової точки можна відкласти відрізок даної довжини і тільки один” ?

7. Чи ділить бісектриса кута довільного трикутника протилежну сторону на рівні відрізки?

8. Чому дорівнює 1/24 доби в годинах?

9. Скільки секунд в 1 годині?

10. Чи рівні прямокутні трикутники, якщо катет і протилежний кут одного трикутника дорівнюють катету і протилежному куту іншого трикутника?

11. Чи дорівнює зовнішній кут трикутника відповідному внутрішньому куту?

12. Чому дорівнює 72 ?

VI. Раунд.

1. Перпендикуляр, що проведений з вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону трикутника, називається…

2. Чи вірне твердження: “Через одну точку прямої можна провести два перпендикуляри” ?

3. Чому дорівнює 2:0 ?

4. Знайти суму чисел 18+21 ?

5. Чому дорівнює сума кутів в прямокутному трикутнику?

6. Чи є рівняння 2х2+3х=4 лінійне?

7. Чому дорівнює сума -3+7 ?

8. Як називається результат ділення двох чисел?

9. Як називають вираз 7а2b3 ?

10. Периметр якої фігури дорівнює подвоєній сумі двох сторін?

VII. Раунд.

1. Якою цифрою закінчується число 33331 ?

2. У сім’ї два батька і два сини. Скільки у сім’ї чоловік?

3. Чи може добуток двох натуральних чисел бути простим числом?

4. Чи є тупокутним трикутник, у якого один кут дорівнює 910 ?

5. Чи може сума двох простих чисел бути простим числом?

6. У скільки разів гіпотенуза більша за катет, що лежить проти кута 300 ?

7. Якою цифрою закінчується число 52 ?

8. Скільки осей має система координат?

9. Чому дорівнює сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною?

10. Чи вірно, що відповідні кути рівні?

11. Назвіть найменше складене число.

12. Радіус кола дорівнює 2. Чому дорівнює його діаметр?

VIII. Раунд.

1. Доповніть “Пряма розбиває площину на…”

2. Чому дорівнює суміжній кут із кутом 800 ?

3. Третя ознака рівності трикутників.

4. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині двох прямих січною дорівнює 1800, то прямі…

5. Чому дорівнює зовнішній кут трикутника?

6. Скільки важить 1кг води?

7. Назвіть найменше парне натуральне число.

8. Сторона прямокутного трикутника, яка лежить проти кута 900 називаєть – ся…

9. Чи є 11/3 правильним дробом?

10. Чи існує трикутник з трьома гострими кутами?

11. Чому дорівнюють кути рівностороннього трикутника?

12. Скільки годин становить половина доби?

Фінал.

1. Пастуха, який вів 70 биків, запитали: “Яку частину биків своєї череди ведеш? “.Він відповів: “Я веду 2/3 худоби”. Скільки биків мав пастух?

2. Знайти число, якщо відомо, що воно становить 20% від числа 5.

3. Хто автор праці “Начала” ?

4. В честь кого названо систему координат?

5. Якою цифрою закінчується число 20100 ?

6. Вовк і Лисиця змагаються з бігу. Як розподіляться місця, коли відомо, що Вовк був одним із перших, а Лисиця була передостанньою?

7. Заєць з’їв 8 морквин і з’їв усі, крім 5. Скільки морквин залишилось?

8. Скільки буде кутів, якщо у квадрата відрізати два кути?

Заключна частина..

Переможець гри нагороджується призом.

Вчитель.

Урок уже закінчено Учасники, що добре

Нам можна далі йти. Сьогодні працювали,

І до нової теми Оцінки всі хороші

В програмі перейти. Отримують в фіналі.

Всі добре працювали, В вівторок ви ж приходьте

Старались, як могли. З підручниками в клас,

Та найбільше Бо алгебра, як завжди,

Відмітимо сьогодні ми. Чекатиме на вас.
Belletristic style.
Сейчас вы читаете: Найсильніша ланка