Мовознавча гра

Конкурс 1. Розминка ” Творимо слова”.

-Запишіть якомога більше слів, складених із букв слова Україна .

Конкурс 2. Ребуси.

-Розшифруйте ребуси .

40 А

3 буна

Пі 2 л

10,,,на

9,,но 100

100лиця

Конкурс 3. Бліц-турнір

Дайте відповідь на запитання

Команда 1.

1.Слова, які пишуться з великої букви,- це… .

2. Утворіть іменник від слова мовити. .

3.Частина тексту, що є його закінченням, – це… .

4. Назвіть одним словом: блюдце, черпак, глечик, макітра. .

5.Як називають дитину корови? .

6. Скільки букв в

українському алфавіті?

7.Як називають людину, що пише вірші? .

8.Скільки у слові складів?

9. Хто написав ці рядки: ” Як умру, то поховайте…”?

10.Мова нашого народу – … .

11. Продовжіть рядок: ” Раз я взувся в чобітки…”

12. Скільки звуків позначає буквосполучення дж?

Команда 2.

1.Як називають твори, написані римою?

2. Яка частина мови вказує на назву предмета?

3.Утворіть дієслово від слова письмо.

4. Назвіть одним словом: скриня, лавка, табуретка, диван.

5. Як називають дитину собаки?

6. Як називається склад, на який падає не наголос? .

7. Частина тексту, щоє його початком,

зветься… .

8.Як на письмі позначають подовження приголосних? .

9.Що традиційно українські діти традиційно співають навесні? .

10.Скільки букв в українській мові позначають голосні звуки? .

11.Яким знаком на письмі можна показати, що думка закінчена?

12.Процесс говоріння людини, висловлювання нею своєї думки – це… .

Команда 1.

1.Текст, у якому про щось позповідається чи повідомляється, називається… .

2. Назвіть одним словом: кеди, чоботи, валянки, постоли. .

3.Як називають дитину свині? .

4.Чим визначають кількість складів у слові?

5.Як називають казки, створені народом?

6. На питання хто? Відповідають слова, означають назви… .

7. Утворіть іменник від слова співати. .

8. Хто з відомих діячів української літератури в дитинстві був кріпаком?

9.Як звати сестру Кия, Щека і Хорива, іменем якої названо річку?

10.Як називається збірка поезій Т. Шевченка?

11.З чого складається речення? .

12. ” Рукавичка”, ” Попелюшка”, “Цап та Баран”. Яка з перелічених казок не українська?

Команда 2.

1.Назвіть одним словом: Бровко, Сірко, Мурчик, Сніжок.

2.Як називають усі букви певної мови, поставлені в певному порядку? .

3.На питання що? відповідають слова, які означають назви… .

4.Утворіть дієслово від слова читач. .

5.Текст, у якому хтось чи щось описується, називається… .

6.Як називають дитину кішки? .

7.Які твори мають початок: ” Жили – були…”? .

8.Портрет, якої відомої людини зображений на 100-гривневій купюрі?

9.Що ми чуємо: звуки чи букви? .

10.На честь якого з трьох братів було названо столицю України? .

11.Яка остання буква українського алфавіту? .

12.Найважливішим засобом людського спілкування є… .

Команда 1.

1.Частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робить?- це… .

2.Утворіть іменник від слова лежати. .

3. Назвіть одним словом: плахта, сорочка, крайка, кожух. .

4.Вони бувають друковані й рукописні, великі й малі. .

5.Як називають дитину вівці? .

6. Яка частина слова стоїть між префіксом і суфіксом? .

7.Який князь заснував першу на Русі бібліотеку? .

8.Найкращий друг іменника. .

9.Головні герої казки “Бременські музики”. .

10.Який відмінок не відповідає на запитання? .

11.Зв язне висловлювання, в якому для доведення якогось твердження використовується судження, приклади, зіставлення, що приводять до висновків – це… .

12.Хто такий В. Сухомлинський?

Команда 2.

1. Як називають дитину коня?

2.Назвіть одним словом: молоток, обценьки, долото, рубанок. .

3.Змінна частина слова-це… .

4.В якому українському місті почав друкувати книги І. Федоров?

5.Частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання який? Яка? Яке?-це… .

6.Утворіть іменник від слова блищати. .

7. Вони бувають тверді і м які, глухі й дзвінкі. Це… .

8.Як звали батька Т. Шевченка? .

9.Граматичну основу речення становлять… .

10.Спільна частина споріднених слів – це… .

11.Змінювання іменників за питаннями – це… .

12.Де використовується кличний відмінок? .

Конкурс 4. Відгадай, з якого твору?

-Назвіть з якого твору ці рядочки, хто їх автор, продекламуйте уривок. .

Т. Шевченко ” Тече вода з-під явора…”

Тече вода з-під явора

Яром на долину,

Пишається над водою

Червона калина.

Л. Українка ” Мамо, іде вже зима”.

“Мамо, іде вже зима,

Снігом травицю вкриває,

В гаю пташок вже нема…

Мамо, чи кожна пташина

В вирій на зиму літає?”-

В неньки спитала дитина.

Конкурс 5.Народна мудрість.

-Продовжіть прислів я .

1.Бджола мала, …….. .

2.Пташка красна своїм пір ям,…. .

3.На сонці тепло,….. .

4.Без верби і калини….. .

5.Книга вчить,…. .

6.Наука в ліс не веде,…. .

7.Добре того вчити, ….. .

8.Погана та пташка,… .

9.Хто людям добра бажає,… .

10.Посієш вчинок-……. .

Конкурс 6. Мовознавчий.

-Виконайте завдання .

1.Позначте рядок, в якому всі слова записані правильнао:

А) буряк, солов ї, Дем ян, польовий;

Б) Мар яна, цвях, вольовий, свято;

В) буряк, свято, Мар ян, бойовий.

2.Підкресліть слова, які не можна поділити на склади для переносу:

Зошит, школярі, учень, вчитель, мрія, мова, Іван.

3.Позначте рядок, в якому правильно записана звукова модель слова дзюрчить:

А) дз урчит ;

Б) дзйурчит ;

В) дз урчит.

4.Допишіть букву, щоб утворилось нове слово:

лина – дерево;

лина – нею мажуть хату;

лина – є в роті.

5.Які алфавіти складаються з шести літер? .

6.Що знаходиться в середині школи?

7.Що стоїть між підлогою і стелею? .

8.Чим закінчується зима і весна? .

9.Як записати слово робота п ятьма і чотирма буквами? .

10.Як змінити слово майка, щоб вона злетіла? .

Конкурс 7. Літературний. “Великі творці великої країни”.

-Дайте відповідь на запитання .

1.У якому жанрі найбільше творив Л. Глібов? .

2.Як звали хлопчика з деревинки, що ловив рибку? .

3.Який талант, крім письменницького, мав Т. Шевченко? .

4.Чим закінчується байка? .

5.Назвіть ім я поетеси Забіли. .

6. Стислий віршований запис, за яким треба відгадати, про кого або про що йдеться.

7.Хто автор казки ” Кирило Кожум яка” ? .

8.Хто написав вірш ” Садок вишневий коло хати…”?
Становление урочной формы обучения.
Сейчас вы читаете: Мовознавча гра