Типи і структура уроків іноземної мови

На цей час в методиці узвичаєно поділ уроків на два основних типи.

Перший тип – уроки, що спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом. На таких уроках має місце ознайомлення з новим мовним матеріалом та тренування, його використання в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

Другий тип – це уроки, що спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь. На уроках цього типу переважає практика в мовленнєвій діяльності.

Структура

уроку визначається його змістом і місцем у циклі уроків. Традиційно урок складається з етапів.

Структура уроку зумовлюється сукупністю закономірностей його внутрішньої організації, згідно яких компонуються його етапи.

В структурі уроку ін. мови виділяється початок, основна та заключна частини уроку. До основних компонентів початку уроку відносять організаційний момент та мовленнєву зарядку.

В ході основної частини уроку вирішуються його головні завдання. Кінець уроку повинен підсумувати те, чого було досягнуто на уроці. Структура уроку відбиває закономірності процесу навчання, логіку.
Какого тема рассказа телеграмма.
Сейчас вы читаете: Типи і структура уроків іноземної мови