Контроль у навчанні іноземної мови

Контроль входить складовою частиною до системи навчання іноземних мов.

Головна мета контролю у процесі навчання іноземної мови – управління цим процесом. Як складник системи навчання контроль має свої функції, види, форми, засоби та об’єкти.
Виділяють такі функції контролю: функції зворотного зв’язку, оціночну, навчальну і розвиваючу.

Види контролю а) поточний контроль, який здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня сформованості окремої

навички або вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу; б) рубіжний контроль, який проводиться після закінчення роботи над темою, тематичним циклом, в кінці чверті, року; в) підсумковий контроль, який реалізується після завершення відповідного ступеня навчання іноземної мови.

За формою організації контроль Може бути індивідуальним або фронтальним/груповим; за характером оформлення відповіді – усним або письмовим; за використанням рідної мови – одномовним або двомовним.

Засобами проведення контролю виступають спеціально підготовлені контрольні завдання,

які включають інструкцію щодо їх виконання і мовний та мовленнєвий матеріал, який вивчався учнями.

Об’єктами контролю виступають навички і вміння мовлення, рівень володіння якими дозволяє учню здійснити іншомовну мовленнєву діяльність. Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є тестування.
Computers topic in english.
Сейчас вы читаете: Контроль у навчанні іноземної мови