Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови

Індивідуалізація процесу навчання іншомовного мовлення – це цілісна система, яка має охоплювати всі сторони та етапи навчально-виховного процесу з іноземної мови, а також передбачати комплексне врахування і цілеспрямований розвиток компонентів кожної з підструктур психологічної структури індивідуальності учня, що здійснюють значний вплив на якість оволодіння ним іншомовним мовленням.

До складу цієї системи входять:

1) цілі індивідуалізації

процесу навчання;

2) види індивідуалізації та їх зміст;

3) прийоми та засоби індивідуалізації.

Психологічна структура індивідуальності складається з чотирьох підструктур:

1) спрямованості;

2) соціального досвіду;

3) форм відображення і

4) біологічних властивостей.

Види індивідуалізації:

  • Регулююча індивідуалізація.
  • Розвиваюча індивідуалізація.
  • Формуюча індивідуалізація.
  • Мотивуюча індивідуалізація.

Реалізація чотирьох видів індивідуалізації у комплексі сприяє найповнішому забезпеченню практичних, виховних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей навчання іншомовної мовленнєвої діяльності.
Виды обучения.
Сейчас вы читаете: Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови