Аналіз уроку іноземної мови

Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів.

Проте існують певні характеристики, які є обов’язковими для кожного уроку іноземної мови. Це насамперед відповідність конкретного уроку основним вимогам до уроку іноземної мови, зумовленим специфікою цілей, змісту і технології навчання

саме цього предмета в середніх навчальних закладах.

Реалізація вчителем саме цих вимог повинна стати об’єктом загального аналізу уроку іноземної мови, метою якого є цілісна оцінка уроку через призму його особливостей, в однаковій мірі притаманних усім типам уроків.

До таких вимог відносяться:

  • цілеспрямованість уроку,
  • структурна цілісність і змістовність уроку,
  • активність учнів на уроці,
  • відповідність мовленнєвої поведінки вчителя цілям, змісту та умовам навчання,
  • результативність уроку.Герои романа медного всадника.
Сейчас вы читаете: Аналіз уроку іноземної мови